Εικόνες που Εμπνέουν


Share on: 
Facebooktwitterredditlinkedinmail

Εικόνες που εμπνέουν. Δεν νομίζω πως κάποια περαιτέρω ανάλυση είναι απαραίτητη.

Καλό Σαββατοκύριακο!

New York
Mies van der Rohe
Guggenheim
Paul Newman
Audrey Hepburn
Ernest Hemingway
10.+robert+redford

Robert Redford by Ron Galella
Alain Delon
Lauren Bacall
Clark Gable
Pablo Picasso
Catherine Deneuve
Kayne West
Gary Cooper
Holly Golightly
Jean Michel Basquiat
Yves Saint Laurent
Mick Jagger and Keith Richards
Truman Capote
Steve McQueen
Robert Wagner and Natalie Wood
Ryan Gosling
Andy Warhol
Marlon Brando
Philip Johnson at The Four Seasons
Michael Caine
C.Z. Guest
Peter Beard
44.+yves+klein
Yves Klein
45.+james+dean
James Dean
Poet W.H. Auden Sitting on a Dock
W.H. Auden
47.+carolina+herrera
Carolina Herrera
48.+taste
49.+christian+bale
Christian Bale
50.+frank
Frank Sinatra
51.+cuffs
52.+avedon
Richard Avedon
53.+grace
Grace Kelly
55.+jack
Jack Nicholson
57.+jackie
Jackie Kennedy Onassis
The Hangover
Robert Downey Jr.
photos via Habitually Chic
Μπλοκ Διακόσμησης
Share on: 
Facebooktwitterredditlinkedinmail
Leave a comment

Your email address will not be published.