11η ημέρα του Kινέζικου Νέου Έτους (15 Φεβρουαρίου 2019)


Share on: 
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

11η ημέρα του Kινέζικου Νέου Έτους (15 Φεβρουαρίου 2019)

Σήμερα είναι μια ακόμη καλή ημέρα για επισκέψεις και γιορτές καθώς και για την έναρξη εργασίας.

11η ημέρα του Kινέζικου Νέου Έτους

Δεδομένου ότι το Lo Shu της ημέρας είναι το 2, θα πρέπει να αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής ή του ποτού.

Είναι μια κατάλληλη ημέρα για να προσελκύσετε παλιούς φίλους και συμμαθητές.

Τα σπίτια με πόρτες που βλέπουν προς τα νοτιοδυτικά ή νότια θα είναι πιο τυχερά σήμερα.

Share on: 
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail
Leave a comment

Your email address will not be published.